WAQIA E KARBALA URDU PDF DOWNLOAD

Waqia karbala complete history in urdu or audio mp3 full file download from muharram-ul-haram complete waqia karbala and. urdu khawab poetry Hazrat Imam Hussain (R.A) Shahadat in Urdu kia aisi koi sunnat bi ada na kr sake ga wo imam e ali muqam wahid hai. Shaheed E Karbala (Urdu) - Shaheed-e-Karbala Jigar Gosha-e-Rasool-e-Akram PBUH BHazrat Imam Hussain R.A aur apke ashaab ka waqia-e-shahadat aur.


WAQIA E KARBALA URDU PDF DOWNLOAD

Author: Ebony Weber
Country: Bolivia
Language: English
Genre: Education
Published: 23 March 2017
Pages: 733
PDF File Size: 35.94 Mb
ePub File Size: 5.20 Mb
ISBN: 862-3-71224-840-9
Downloads: 38495
Price: Free
Uploader: Ebony Weber

WAQIA E KARBALA URDU PDF DOWNLOAD


Shaheed E Karbala Urdu is a free software application from the Reference Tools subcategory, part of the Education category.

Shaheed E Karbala (Urdu) 1 Free Download

The app is currently available in English and it was last updated on The waqia e karbala urdu can be installed on iOS. Shaheed E Karbala Urdu version 1 has a file size of Just click the green Download button above to start.

Until now the program was downloaded 40 times. Insanon ke liye mot is tarah lazim kar di gayii hai, jis tarah doshizah ke gale par gardan band ka asar lazim hota hai. Mujhe apne aslaf aur ajdad waqia e karbala urdu mulaqaat ka itna hi ishtiyaaq hai, jitna shoq Yaqoob A. S ko yousuf se milne ka tha meri qatal gah moyaiyan ho chuki hai, jahan mein puhanch ke rahon ga.

Goyaa mein khood dekh raha hon keh sehra aur biyaban ke bherye sar zameen karbala ke darmiyan mere jism ke tukre tukre kar ke apne bhuke pait aur khali thaile bhar rahe hain.

History of Karbala-Episode (URDU) اردو ترجمھ - JS-HOME

Khuda key likhe se farar mumkin nahi. Jis baat se allah razi hota hai hum ahl e bait bhi waqia e karbala urdu se razi hote hain, hum is ke imtehan aur aazmaish par sabar karein gay aur vo hamein sabiron ka ajr enayat waqia e karbala urdu ga. Lashkar Husain jo keh 72 nafoos par mushtamil tha aap ke sath mastoorat bhi thin aap sharaf name moqam par punche.

Hur ibn Yazid Riyahi aik hazar sipahiyon par mushtamil lashkar ke humrah isi moqam par punchaise yeh zumme dari sonpi gayi thi keh vo aap ko kufah ki janib na barhne dein. Aap ne sharaf ke moqam par punchne ke baad apne qafle mein mojood jawanon ko hokum dia keh vo subah tulu hone se pehle daryae farat se pani khemon mein le kar aayein, isi din hur aik hazar sipahiyon ki qayadat mein is moqam par puncha vo aur is ka lashkar piyas se nidhal tha, farzand Fatimah ne hokum dia keh Hur, in ke sipahiyon aur in ke janowaron ko pani se serab kia jaye.

WAQIA E KARBALA URDU PDF DOWNLOAD

Imam Husain ka qaflah aur lashkar e Hur nenwa ke moqam par punche Ibne Ziyad ne hur ke naam aik khat likha jis mein kaha gia tha keh Husain ke sath sakhti se pesh aao aur inhein aik aise biyaban mein utarne par majboor kar do jahan na pani ho aur na koi panah ga.

Is doran zaheer ne Imama ko mashwarah dia keh is mukhtasar lashkar se jung kar na in ke piche aane wale kaseer afrad se jung karne ki nisbat ziyada aasan hai.

A ke is aik jumle se andazah kar skte hain keh aap waqia e karbala urdu maqsad jung o jadaal se par waqia e karbala urdu tha, aap ko sirf shariyat Muhamadi ko bachana tha, aap ke nazdeek zaheri jung mein kam yabi hasil karna na tha balkeh aap is se barh kar Allah aur wasi ahdaf o maqasid hasil karna chahte the.

Chote chote bachon ki al-atash al- atash ki sadayein buland hone lagein 9 muharram ka din tulu hota hai. Aap ne khandan nabi Hashim ke afrad aur ashab ko jama kar ke kaha keh mein Allah Tala ki behtareen tareef o sana karta hon aur aasaishon aur sakhtiyon mein isi ka shukar ada karta hon.

Aye Allah mein teri hamd baja lata hon keh tu ne hamare gharane ko nabuwat ke zariye sharf o ahtaram waqia e karbala urdu farmaya.

Hamein Quran ki taleem di hamein deen ki samajh boojh ata ki aur hamein haq ko sunne wale kan, haq ko dekhne wali aankhein aur Roshan aur noorani Qalab ata farmaya.

Waqia e Karbala, Karbala ka Waqia, Urdu, Hindi

Khuda aap sab ko meri taraf se jazaye kheir anayat kare. Meri shahadat ka waqt ab qareeb aaraha hai mein aap sab par se apne bait uthata hon aur aap sab ko chale jane ki ijazat deta hon.

Hamari janein aap par qurban hum aise kathan waqt mein aap ko chor kar kahin nahi jayein gay aur aakhri dam tak aap ke sath rahein gay.